Leugenbank

Touren op de Scooter

Kerstspecial

Onze Tipgever

Onsluiting vesting geen prioriteit

 

Foto: Bart Hurkmans

"Het moet maar eens afgelopen zijn" aldus een vestingbewoner tegen onze verslaggever. "Dit kan zo niet langer". "U ziet het nu zelf, iedere dag zijn er opstoppingen op d'n Bol". Terwijl hij dat zegt komt er alweer een auto d'n Bol oprijden om vervolgens een paar keer "te steken" en vervolgens de locatie weer te verlaten.

"We hebben al 's een gesprek aangevraagd bij d'n burgemeester maar die vindt dat dit geen prioriteit heeft. Nou, ik kan je wel zeggen, hier moet snel iets gebeuren".

En inderdaad, in het 4 uur durende gesprek met onze tipgever constateren we inderdaad een verkeersopstopping, een verkeersinfarct misschien wel. Zeker 5 auto's zochten hun weg over d'n Bol om hun weg te vervolgen via dezelfde weg als men gekomen was.

"Verschillende opties hebben we hier op 't legenbankje al besproken maar wij zijn er eigenlijk al wel uit", aldus tipgever. Hij geeft verschillende mogelijkheden om d'n Bol te onsluiten op zulke extreem drukke dagen.

  • Een rotonde op d'n Bol:
    Na onderzoek bleek dat een rotonde om praktische redenen niet uitvoerbaar zou zijn. "Wanneer je een rotonde aanlegt is het niet handig wanneer het inkomende verkeer die rotonde op dezelfde plaats verlaat als waar men is binnen gekomen". "Dan komen ze elkaar weer tege, dat schiet niet op". Er moet dus een onsluitingsweg elders via een nog te realiseren gat in de vestingmuur worden gerealiseerd. Dat stuitte op nogal wat verzet.
  • Autovrije zone:
    Het is wel leuk, geen auto's op d'n Bol maar als ik een frietje bij Aniet wil halen wil ik wel ergens m'n auto kwijt kunnen", waren enkele reacties.
  • Auto's via pontje richting Loevestein en Gorkum:

Die laatste optie lijkt het meest haalbaar omdat dit weinig kosten met zich meebrengt. Althans... voor ons. "D'r mot natuurlijk wel een nieuwe botje komme waar auto's op kennen"! En d'r mogen alleen auto's vertrekken anders werkt 't hele idee ook niet helemaal lekker.

Dat deze punten uitgebreid besproken zijn op 't leugenbankje blijkt wel wanneer onze tipgever bijval krijgt van enkele mede-bankzitters. "Ja, wij hebben onze voorkeur al uitgesproken". Anoniem is gekozen voor de laatste optie.

Navraag op het gemeentehuis leert dat men de opties nog niet ter ore is gekomen maar dat men er zeker naar zal luisteren, ook al wil men er geen prioriteit aan geven. Burgemeester Noordergraaf gaf wel aan te streven naar een oplossing vòòrdat de samenvoeging met Aalburg en Werkendam een feit is omdat "er anders toch niks meer van komt". Concreet zou dit dus betekenen dat er vòòr 2019 een oplossing is.

"We zien wel waar ze mee komme" aldus onze tipgever.

e-max.it: your social media marketing partner

De bron ligt "ergens in de buurt van de Leugenbank" dus alles wat in dit artikel staat moet met een korreltje zout genomen worden. Iemand die ook nog wat nieuws te melden heeft wordt verzocht die informatie te sturen via Facebook, email of op een andere manier, kijk maar wat je doet. Voor de "likers en delers" op Facebook gaan we misschien nog wel 's wat verloten maar ook dat is dan weer niet zeker.