Land van Heusden en Altena

Touren op de Scooter

kievitsnestHet aantal gevonden legsels is weer gestegen! Jawel, ook dit jaar kunnen de vrijwilligers weer trots en tevreden zijn. Tijdens de drukbezochte en gezellige slotavond werd gisteren bekend gemaakt dat het aantal ook dit jaar weer met tien procent gestegen is in vergelijking met vorig jaar. Werden er in vorig jaar 503 nesten gevonden, dit voorjaar liep de teller door naar exact 550 nesten. Vooral het aantal gevonden kievitsnesten laat weer een forse toename zien. Het getal steeg van 377 nesten in 2014 tot maar liefst 433 nesten in het afgelopen voorjaar. Maar ook wulpen kiezen de uiterwaarden in onze streek steeds vaker voor hun legsels uit. Vorig jaar werden er 28 nesten geteld, dit voorjaar steeg dit aantal naar 39 nesten. De stand van grutto’s, tureluurs en scholeksters bleef min of meer gelijk.

De stijgende lijn is bijzonder omdat de weidevogelstand in grote delen van Nederland afneemt, terwijl de situatie in het Land van Heusden en Altena zich lijkt te stabiliseren. Een goedlopend netwerk van veel partijen die met elkaar samenwerken ligt hier mede aan ten grondslag. Het zijn de meer dan honderd boeren, talloze loonwerkers, 65 enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers van Altenatuur en de VMB, de ANV, gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar en medewerkers van het Brabants Landschap die ieder voorjaar weer in touw zijn om de legsels van weidevogels te beschermen.

 

Bron: Facebookpagina Altenatuur

 

e-max.it: your social media marketing partner